Строителна Фирма Пловдив IDL

Открийте всичко, което ви е нужно за строителна фирма в Пловдив на връзката по-долу:

Строителна фирма в Пловдив

Ай Ди Ел  е строителна фирма в Пловдив извършваща комплексно строителсво и реконструкция на промишлени, обществени и жилищни сгради и ремотнти. Извършват се както всички видове ремонтно-довършителни работи на жилища, офиси, складове, промишлени цехове, търговски обекти, здравни, учебни заведния и други така и  цялостно изграждане.

IDL  е една от основните строителни фирми в Пловдив, които предлагат комплексното обслужване за своите клиенти.

Услугите на Строителна фирма IDL Пловдив са:

  • Визуални решения
  • Комплексно строителство
  • Довършителни работи
  • Строителни ремонти

Строителната фирма разполага с най-добрите строителни работници и квалифициран технически персонал, които осигуряват най-доброто качество на  услугите в строителството. В работата се прилагат най-актуалните технологии и висококачествени материали, които са в принципа на световните стандарти и покриват високите изисквания на поръчителите за строителство на фирмата.

Ай Ди Ел е член на Камарата на Строителите в България и разполага със сертификати и строителни категотии.